Quo vadis
      Quo vadis | inne lektury | kontakt | reklama |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Majatek ziemski, który Sienkiewicz otrzymał od narodu to:
a) Nałęczów
b) Oblęgorek
c) Stawisko
d) Tetmajeróka
Rozwiązanie

Rubria była
a) kochanką Petroniusza
b) żoną Nerona
c) westalką
d) niewolnicą
Rozwiązanie

Willa Winicjusz połozona była:
a) na wzgórzach watykańskich
b) poza granicami Rzymu
c) na Zatybrzu
d) na Karynach
Rozwiązanie

Marek Winicjusz brał udział w wojnie przeciw:
a) Grekom
b) Partom
c) Egiptowi
d) Hunom
Rozwiązanie

Projekcje i rzutowania w przyszłość w "Quo vadis":
a) występują w poezji Nerona
b) nie wystepują
c) występują w kazaniach apostołów
d) występują w przeczuciach i snach bohaterów
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) 15 lat
b) 18 lat
c) 17 lat
d) 23 lata
Rozwiązanie

Winicjusz we śnie w domu Miriam widział:
a) jadącego rydwanem Nerona
b) duszę Ligii
c) płonacy Rzym
d) ryczące lwy
Rozwiązanie

Chilon został rozszapany przez:
a) dzika
b) niedźwiedzia
c) lwa
d) wilka
Rozwiązanie

Petroniusza lud:
a) cenił za układność
b) nienawidził za skąpstwo
c) lubił za hojność
d) ignorował
Rozwiązanie

Wyrok na apostołów wydali:
a) Neron i Petroniusz
b) Politetes i Tygellinus
c) Helius i Politetes
d) Tygellinus i Neron
Rozwiązanie


Najwyższy kapłan chrześcijan to:
a) św. Augustyn
b) św. Piotr
c) św. Paweł
d) św. Tomasz
Rozwiązanie

Atacyn to:
a) opiekun Ligii
b) brat Nerona
c) wyzwoleniec Winicjusza
d) niewolnik Petroniusza
Rozwiązanie

Ligia z pochodzenia była:
a) Germanką
b) Greczynką
c) Słowianką
d) Rzymianka
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Sienkiewicza była:
a) Maria Radziejewska
b) Maria Romanowska
c) Maria Kellerówna
d) Maria Szetkiewiczówna
Rozwiązanie

Pomponię Grecynę za wyznawanie chrześcijańskiej wiary w Chrystusa:
a) sądzono sądem domowym
b) skazano na ukrzyżowanie
c) rzucono lwom na pożarcie
d) zamknięto w więzieniu
Rozwiązanie

Sienkiewicz w zamian za pożyczkę na podróż od "Gazety Polskiej" udzieloną w 1876 roku miał napisać cykl artykułów:
a) z Ameryki Północnej
b) Z Ameryki Południowej
c) z Afryki
d) z Azji Wschodniej
Rozwiązanie

Miriam była:
a) tancerka Nerona
b) właścicielką domu, w którym ukrywała się Ligia
c) Żydówka, która uciekła z Rzymu
d) kochanką Winicjusza
Rozwiązanie

Sienkiewicz w "Quo vadis":
a) panoramicznie przedstawił obyczajowość rzymską
b) szczegółowo opisał topografię Imperium Rzymskiego
c) skupił się głównie na architekturze rzymskiej
d) szczegółowo opisał historię Imperium Rzymskiego
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pisząc "Quo vadis" inspirował się obrazami „Uczta Nerona” oraz „Pochodnie Nerona” namalowanymi przez:
a) Piusa Welońskiego
b) Janusza Kossaka
c) Henryka Siemiradzkiego
d) Jana Matejkę
Rozwiązanie

Kroton był:
a) niewolnikiem
b) przełożonym szkoły gladiatorów
c) pretorianinem
d) namiestnikiem cezara
Rozwiązanie

Ligia była córką:
a) cezara
b) pretora
c) króla
d) księcia
Rozwiązanie

Apostoł Piotr był:
a) stolarzem
b) rzemieślnikiem
c) rybakiem
d) pielgrzymam
Rozwiązanie

Petroniusz przez wiele lat zwiazany był z:
a) Akte
b) Chrizotemis
c) Eunice
d) Popeą
Rozwiązanie

Poppea padła ofiarą:
a) Nerona
b) Winicjusza
c) Tygellinusa
d) Zachariusza
Rozwiązanie

Na zgliszczach Rzymu Neron chciał wybudować nowe miasto. Jak miało się nazywać?
a) Neropolia
b) Neoromanus
c) Nerus
d) Neronia
Rozwiązanie

Piotr zginął:
a) na Zatybrzu
b) na wzgórzach watykańskich
c) na Palatynie
d) na Golgocie
Rozwiązanie

Miłość Ligii i Winicjusza pobłogosławił:
a) Paweł z Tarsu
b) apostoł Piotr
c) Kryspus
d) Neron
Rozwiązanie

Poppea brała kąpiel w mleku:
a) krów
b) kobył
c) oślic
d) kóz
Rozwiązanie

„Quo vadis” najpierw ukazywało się w odcinkach w:
a) Słowie
b) Gazecie Polskiej
c) Tygodniku Powszechnym
d) Tygodniku Ilustrowanym
Rozwiązanie

Pierwsze przeniesienie „Quo vadis” na ekran to:
a) amerykańska adaptacja LeRoy'a
b) włoska adaptacja Guazzoniego
c) włoska adaptacja Jacoby’ego i D'Annunzio
d) włoska adaptacja Franca Rossi
Rozwiązanie

Wróżbą zapowiadającą rychłe nieszczęścia dla Ligii i Winicjusza były:
a) krzyki cierpiących chrześcijan
b) ryki lwów
c) ryki niedźwiedzi
d) odgłosy uczty Nerona
Rozwiązanie

Sienkiewicz otrzymał w roku 1900 tytuł doktora honoris causa:
a) Uniwersytetu Warszawskiego
b) Uniwersytetu Jagiellońskiego
c) Uniwersytetu Paryskiego
d) Uniwersytetu Lwowskiego
Rozwiązanie

Kto miał ocalić idącą na arenę Ligię?
a) bachantka
b) tancerka
c) niewolnica
d) westalka
Rozwiązanie

Co zdobiło ramiona Winicjusza podczas uczty?
a) wyszywane złotem przepaski
b) obręcz z brazu
c) srebrne bransolety
d) złote naramienniki
Rozwiązanie

Kogo z powodu możliwości oglądania pożogi i zguby rodzimego miasta Neron nazwał szczęśliwym człowiekiem?
a) Homera
b) Cezara
c) Senekę
d) Priama
Rozwiązanie

Linus był:
a) cezarem
b) starszym kapłanem chrześcijan
c) augustianinem
d) pretorianinem
Rozwiązanie

Chilonides:
a) ginie na krzyżu
b) popełnia samobójstwo
c) ginie uduszony przez Ursusa
d) zostaje otruty
Rozwiązanie

Mały Rufus zginął z rozkazu:
a) Winicjusza
b) Poppei
c) Petroniusza
d) Nerona
Rozwiązanie

Faktyczny debiut pisarski Sienkiewicza w „Przeglądzie Tygodniowym” nastąpił w roku:
a) 1877
b) 1869
c) 1865
d) 1875
Rozwiązanie

Pierwszą w dziejach kina superprodukcją był film:
a) „Przeminęło z wiatrem”
b) „W samo południe”
c) „Quo vadis”
d) „Ben Hur”
Rozwiązanie

Jaki symbol, który zobaczył Winicjusz nakreśliła Ligia?
a) konia
b) serce
c) rybę
d) lwa
Rozwiązanie

Po odwiedzeniu jakiej świątyni Neron zamarł przerażony, osuwając się na ręce stojącego za nim Winicjusza:
a) Westy
b) Dionizosa
c) Nike
d) Ateny
Rozwiązanie

Gdzie mieściła się willa Poppei?
a) w Neapolu
b) w Rzymie
c) w Laurentum
d) w Ancjum
Rozwiązanie

Pierwszą podróż zagraniczną Sienkiewicz odbył:
a) do Francji i Włoch
b) do Francji i Belgii
c) do Francji i Anglii
d) do Włoch i Hiszpanii
Rozwiązanie

Chilon Chilonides sprzedał handlarzom niewolników rodzinę:
a) Linusa
b) Glaukusa
c) Krypsusa
d) Ursusa
Rozwiązanie

Gdzie wybuchł pożar w Rzymie
a) na Zatybrzu
b) przy Wielkim Cyrku
c) na Palatynie
d) w pałacu Nerona
Rozwiązanie

Ile lat miał Neron gdy skonał?
a) 55
b) 41
c) 45
d) 31
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza to:
a) "Wiry"
b) „Wilcze gniazo”
c) "Legiony"
d) „Wspomnienie”
Rozwiązanie

Wcieleniem zła nazywano:
a) Ligię
b) Agrypinę
c) Poppeę Sabinę
d) Rubrię
Rozwiązanie

Jakie imię Ursus przyjął na chrzcie?
a) Urban
b) Ungiasz
c) Kwintyliusz
d) Urlich
Rozwiązanie

Wychowujący Winicjusza Germanin Gulo zginął:
a) z wyroku Nerona
b) podczas walki z Ursusem
c) z rąk Winicjusza
d) ponieważ był chrześcijaninem
Rozwiązanie

Ostatnie zdanie powieści:
a) cofa akcję do początku powieści
b) przenosi akcję do współczesności
c) odnosi się do postaci Chrystusa
d) Sienkiewicz dopisał do późniejszego wydania
Rozwiązanie

Faktem historycznym nie było:
a) miłość Winicjusza
b) Wojna w Armenii z Partami
c) Śmierć małej Augusty, córki Nerona
d) Pożar Rzymu
Rozwiązanie

"Niebiański głos" należał do:
a) Nerona
b) Pomponii
c) Ligii
d) Agrypiny
Rozwiązanie

Zatybrze to dzielnica:
a) przestępców
b) biedoty
c) niewolników
d) bogaczy
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1900
b) 10 grudnia 1905
c) 10 listopada 1900
d) 10 listopada 1905
Rozwiązanie

Jak lud nazywał Poppeę:
a) dziewicą
b) pomiotem szatana
c) aniołem
d) ulicznicą
Rozwiązanie

Tygellin był:
a) przyjacielem Petroniusza
b) sługą petroniusza
c) przełożonym Petroniusza
d) wrogiem Petroniusza
Rozwiązanie

Ligia ofiarowała Winicjuszowi krzyż zrobiony z gałązek:
a) drzewka cytrusowego
b) bukszpanu
c) winorośli
d) lauru
Rozwiązanie

Pod pseudonimem Litwos Sienkiewicz po raz pierwszy napisał do:
a) Słowa
b) Przeglądu Tygodniowego
c) Gazety Polskiej
d) Tygodnika Ilustrowanego
Rozwiązanie

Gdzie przyszła na świat mała Augusta, córka Nerona?
a) w Grecji
b) w Rzymie
c) w Ancjum
d) 18. w Laurentum
Rozwiązanie

Mastygofowie mieli podczas igrzysk:
a) biczami smagać walczących
b) podjudzać zwierzęta
c) zbierać ciała zmarłych
d) dobijać chrześcijan
Rozwiązanie

Ursus miał symbolizować:
a) siłę zaborców
b) przewagę polskiej siły nad intuicją
c) siłę polskiego narodu
d) nieprzemyślane uniesienia Polaków
Rozwiązanie

Winicjusz był:
a) młodszej siostry Petroniusza
b) młodszego brata Petroniusza
c) starszej siostry Petroniusza
d) starszego brata Petroniusza
Rozwiązanie

Bachantka to:
a) uczestniczka uczt, bachanalii
b) kochanka cezara
c) niewolnica rzymskiego dostojnika
d) żona cezara
Rozwiązanie

Ustęp jakiego dzieła Nerona Petroniusz nazwał niegodziwym?
a) Uczty Trymalchiona
b) Iliady
c) Troiki
d) Satyriconu
Rozwiązanie

W Ostrianum historię zmartwychwstania Chrystusa opisuje:
a) Apostoł Piotr
b) Krypsus
c) Nazariusz
d) Paweł z Tarsu
Rozwiązanie

Winicjusz po walce z Ursusem:
a) miał złamana rękę i ranę na głowie
b) miał złamana noge i rane klatki piersiowej
c) miał połamane zebra
d) miał wybity bark i ranę na stopie
Rozwiązanie

Ojciec głównego bohatera - Marka Winicjusza był:
a) centurionem
b) mężem konsularnym
c) pretorem
d) cezarem
Rozwiązanie

Chrizotemis związana była z:
a) Neronem
b) Petroniuszem
c) Augustem
d) Winicjuszem
Rozwiązanie

Głównym antycznym dziełem, z którego wiedzę o starożytnym swiecie czerpał Sienkiewicz to:
a) „Mowy” Cycerona
b) „Roczniki” Tacyta
c) „Żywoty” Marka Aureliusza
d) „Pompeje” Swetoniusza
Rozwiązanie

Windeks to w powieści:
a) męczennik
b) przywódca chrześcijan
c) przywódca buntu
d) sojusznik Nerona
Rozwiązanie

Matka Nerona nosiła imię:
a) Augusta
b) Rubria
c) Pomponia
d) Agrypina
Rozwiązanie

Na chrzcie rodzice nadali Sienkiewiczowi:
a) 1 imię
b) 2 imiona
c) 4 imiona
d) 3 imiona
Rozwiązanie

Tagi:
• Streszczenie Quo vadis • życiorys Sienkiewicza • Marek Winicjusz charakterystyka • Ligia charakterystyka • Quo vadis geneza utworu • Quo vadis czas i miejsce akcji
Partner serwisu: